Kontrollera er ytterdörr med smart dörrstopp

Dörrstopp skyddar dörrarna mot vind, brand och slitage

Se mer

Dörrstopp ytterdörr

Dörrautomatik sedan 1932

Dörrstopp ytterdörr
Dörrstopp ytterdörr mobil

Välkommen till Dictator Scandinavia! Vår koncern, som är baserad i Tyskland, har tillverkat produkter inom dörrautomation i över 80 år. Detta har gett oss stor expertis i kombination med goda möjligheter till specialanpassning. Enligt vår erfarenhet är det två nyckelkomponenter som krävs för att möta våra uppdragsgivares ständigt föränderliga behov.

Läs mer

Återta kontroll över din ytterdörr med ett dörrstopp

Med dörrstopp kan du ta kontroll över din byggnads dörrar och erbjuda en ökad komfort för boende, förbipasserande eller medarbetare. Det möjliggör att dörrarna stängs smidigt och tyst, och i ett behagligt tempo. Med en hydraulisk eller mekanisk dörrbroms kan du kontrollera säkerheten i din bostad, skydda dina nära och kära från farliga klämskador och förlänga dörrarnas livslängd. För alla som prioriterar komfort och bekvämlighet är dörrstopp det smarta valet.

Tips och guider

Utforska våra olika produkter och deras funktioner och variationer.

Läs mer

Om oss

En erfaren aktör inom dörrautomation som brinner för att hitta nya smarta lösningar.

Läs mer

Vill du veta mer om våra dörrtillbehör?

Ta kontakt med säljare för personlig rådgivning

MailaOffert

Aktuellt

En gasfjäder fungerar genom att använda trycksatt gas, oftast kväve, innesluten i en cylinder för att skapa en jämn och kontrollerad rörelse. Denna mekanism används ofta för att dämpa eller kontrollera öppningen och stängningen av dörrar. Gasfjädrar erbjuder en effektiv lösning för dörrbromsar genom att säkerställa en långsam och kontrollerad rörelse, vilket förhindrar plötsliga slag […]
Nödutgångsskyltar är inte bara en enormt viktig del av byggnadssäkerhet, utan de krävs dessutom enligt lagar och regler i många verksamheter/utrymmen för att säkerställa säker evakuering vid nödsituationer. Dessa skyltar måste monteras i alla byggnader där människor vistas regelbundet, från kontor till offentliga platser, och det finns strikta regler som styr både deras placering och […]
Att tillverka en dörr är en komplicerad process som involverar noggrann förberedelse, val av korrekt material, och inte minst precist hantverk samt en bred verktygsarsenal. Olika typer av dörrar, såsom ytterdörrar, innerdörrar, ståldörrar, aluminiumdörrar och glasdörrar, kräver olika tillverkningsmetoder och material. I denna artikel kommer vi att utforska hur dessa dörrar tillverkas och vilka material […]

Sortiment

Utforska några av de populäraste variationerna av dörrstopp.

Dörrtillslutare

Dörrtillslutare

Dörrbroms

Dörrbroms

Grindstängare

Grindstängare

Dörrhållare

Dörrhållare

Dörrstopp ytterdörr

Vad är ett dörrstopp till ytterdörren?

Ett dörrstopp är ett av de tillbehör som dikterar ytterdörrens rörelser. Ibland används ordet som ett samlingsord för dessa tillbehör. Däribland inräknat: Dörrtillslutare, dörrbromsar, dörröppnare och dörrstängare. Alla dessa kan räknas in i kategorin komponenter som på ett eller annat sätt är ansvariga för att kontrollera dörrar, för ett mer användarvänligt och säkert svängningsmoment för förbipasserande. De huvudsakliga funktionerna handlar om att dörren ska öppnas, stängas, stoppas och hållas öppen. Dörrstopp kan sättas upp vid ovandelen av dörren eller nedtill. De är i regel tillverkade i metall, gummi eller plast. Dörrstopp fångar upp och saktar ned dörren för att varken skada människor eller själva dörren. De kan även vara fixerade vid den sista delen av en uppsvängd dörr och således skydda väggen mot ett hårt slag.

Fördelarna med att kunna stoppa dörren

Ett dörrstopp har många goda funktioner och framförallt gör det dörren säkrare att använda. Dörrar kan potentiellt vara farliga för användarna och skador i samband med dörrar är inte alls en ovanlig företeelse. Det kan handla om häftiga uppslag genom fysisk påverkan eller vind, vilket resulterar i att någon oförberett får dörren på sig eller klämmer sig.

Dörrstoppen minimerar risk för detta genom att fånga upp en dörr som snabbt öppnas upp via en hydraulisk dörrbroms eller helt förhindra hård stängning med en dörrtillslutare. På så sätt erbjuds produkter som både ser till att dörren kan öppnas och stängas i ett långsamt och kontrollerat tempo. Detta skyddar både personer, dörr och karm.

Dictator dörrstopp och dörrbroms på ytterdörr

Olika typer av dörrstopp

Dörrtillslutare
En annan typ är semi-automatiska modeller som fångar upp dörren i en skena som kopplas samman i ett rullande skena från dörrens sida. Detta dörrstopp klarar av häftiga uppsvängningar eller förslutningar och används i ett brett urval av miljöer, som till exempel skolor, butiker och industrilokaler.

Hydrauliska och automatiska dörrstopp
Slutligen har vi de mest automatiserade dörrstoppen som både är fästa i dörren och karmen. De kallas även dörrbromsar eller hydrauliska dörrbromsar. Dörrbromsar består ofta enbart av en hydraulisk cylinder som med justerbart tryck kan bromsa dörrens öppning i varierande hastighet. Detta är den något enklare varianten jämfört med de mer avancerade typerna: dörröppnare och dörrstängare. De sistnämnda erbjuder en ökad funktion i form av automatik, och möjlighet till programmerbar öppning och stängning kopplad till exempelvis kodlås och armbågskontakter.

Olika användningsområden för dörrstoppar

Dörrstopp verkar kanske vid första anblicken vara en enkel anordning, men de spelar en viktig roll i att upprätthålla funktion och säkerhet i många olika typer av byggnader och anläggningar. Nedan följer en utförlig genomgång av olika användningsområden för dörrstopp, och de bakomliggande skälen till varför de är så viktiga:

Skolor
På platser med mycket aktivitet, som till exempel skolor, kan dörrstopp hjälpa till att reglera flödet av elever mellan klassrum, korridorer och andra områden. I dessa väldigt rörliga miljöer förhindrar dörrstopp till exempel att dörrar slår igen av sig själva. Detta för att undvika skador på barns och vuxnas fingrar och för att underlätta en snabb evakuering vid nödsituationer.

Kylrum
Dessa rum behöver hålla en väldigt specifik temperatur för att bibehålla matens färskhet. Dörrtillslutare säkerställer att dörren stängs till fullo. Således utesluts risken för att dörren hamnar på glänt så att rummet värms upp och maten riskerar att bli dålig. Liknande scenarion kan uppstå i alla typer av rum där temperaturen är avgörande för innehållets värde. Det kan handla om olika typer av verksamheter som hanterar matproduktion och dess förvaring, däribland så klart restauranger och kök.

Sjukhus
På sjukhus behöver vårdpersonal snabb och obehindrad tillgång till patientrum, särskilt vid nödsituationer. Dörrstopp säkerställer att dörrarna inte blir ett hinder. I känsliga områden som operationsrum kan dörrstopp också bidra till att upprätthålla en steril miljö genom att förhindra att dörrar oväntat öppnas och släpper in förorenande partiklar. På avdelningar för exempelvis barn och äldre kan dörrtillslutare användas för att säkerställa att dörrar förblir stängda av säkerhetsskäl.

Idrottsanläggningar
Idrottsanläggningar ska kunna hantera stora folkmassor på kort tid, särskilt före och efter evenemang. Dörrstopp hjälper till att hantera dessa folkmassor genom att hålla utgångar öppna. De förhindrar även att dörrar snabbt slits ut vid hög användning. Dörrar i dessa anläggningar kan vara tunga och robusta, de är ofta säkerhetsdörrar. Ett dörrstopp som en dörrtillslutare förhindrar att de slår igen och förminskar därmed skaderisken.

Dörrstopp med en upphållningsfunktion underlättar transport mellan olika rum av stora och skrymmande föremål som plintar, andra redskap och diverse sportutrustningar.

Transportterminaler
Under rusningstid när många människor passerar genom transportterminaler hjälper dörrstopp, som till exempel dörrbromsar, till att upprätthålla ett konstant flöde. De minimerar ansträngningen för de passerande att varje gång behöva trycka upp hela dörren. Genom att en dörrbroms sakta öppnar dörren och håller den öppen kan nästa passerande med en lätt knuff ta sig igenom passagen. Alternativt kan dörren öppnas upp långvarigt med hjälp av en dörrmagnet vid väldigt stor mängd förbipasserande. Exempelvis vid rusningstid eller dylikt.

Kontorsbyggnader
Dörrtillslutare kan förhindra oväntade stängningar och dörrsmällar, vilket bidrar till en lugnare och mer professionell atmosfär. I kontorsmiljöer där anställda ibland bär på material eller utrustning underlättar dörrstopp genom att vägen hålls öppen.

Dörrtillslutare vs. hydrauliska och elektroniska lösningar

Den enklaste formen av dörrbroms är den som bromsar dörren från att slå in i väggen vid vidöppet läge. Detta är vanligen en konisk gummidel som fästs i golv eller vägg med en skruv. Nästa nivå av dörrbroms är det som kallas dörrtillslutare. Den bromsar den sista delen av dörrens tillslutning genom en innovativ och enkel komponent. Ett rullhjul fäster i en skena som gör att den sista delen av dörren stängs sakta och mjukt. En hydraulisk dörrbroms känns inte när man öppnar dörren normalt utan den bromsar bara när dörren rör sig snabbt. Den hydrauliska dörrbromsen har möjlighet att bromsa tempot på hela dörrens rörelse vid öppning.

Vilken modell du väljer är helt upp till det specifika behov du har för din byggnad. Hur ofta dörren används, vad den används till, vilka som använder den, vilka säkerhetskrav som finns och storleken på budgeten är alla viktiga faktorer som spelar in vid val av lösning för din dörrbromsning.

Funktionen av en hydraulisk dörrbroms

Funktionen hos en dörrbroms är naturligtvis primärt att bromsa dörren vid öppning. Den går att köpa i olika modeller där vissa kan bromsa både vid öppning och stängning, och i olika tempon som kan ställas in efter behov. En hydraulisk dörrbroms går att få till olika typer av dörrar, och utöver själva designen brukar det gå att variera kolvens kraft och slaglängd. Med större kraft i kolven klarar dörrbromsen av tunga dörrar, som exempelvis säkerhetsdörrar. Med längre slaglängd kan dörren hantera breda dörrar. Utöver öppning av dörrar har de flesta dörrstopp ett inbyggt mekaniskt stoppläge vid vidöppen dörr. Detta möjliggör att dörren vid tillfällen med hög trafik kan ställas upp med en hydraulisk dörrbroms.

Hur fungerar en hydraulisk dörrbroms?

Hydrauliska dörrbromsar reglerar dörrörelsen genom en hydraulisk cylinder som erbjuder motstånd när dörren öppnas. En kolv ackumulerar spänning när dörren öppnas. När dörren öppnas upp snabbt, frigörs den ackumulerade energin gradvis, vilket möjliggör en kontrollerad och tyst öppning. Mängden hydraulvätska och oljetrycket avgör öppningshastigheten.

Brandsäkerhetsfunktion för dörrstopp till ytterdörr

Brandsäkerhetsfunktionen i vissa dörrstoppmodeller är av yttersta vikt när det kommer till att kontrollera säkerheten i händelse av brand. Denna funktion bidrar till att förhindra eller begränsa spridningen av eld och rök mellan olika avdelningar eller zoner i en byggnad.

Skäl till använda dörrstopp med brandsäkerhetsfunktion

 • Begränsning av brandspridning
  Genom att automatiskt stänga dörrar i händelse av brand kan dessa dörrstopp förhindra eller minska hastigheten på eldens spridning, vilket ger mer tid till evakuering
 • Rökbegränsning
  Liksom elden kan röken vara dödlig och mycket farlig. Genom att stänga dörrar kan denna typ av dörrstopp förhindra rökens spridning, vilket skyddar människor från att utsättas för giftig rök och ökar deras chanser till att nå en säker utgång.
 • Skydd av viktiga utrymmen
  Vissa rum, som serverrum eller arkiv, kan innehålla känslig utrustning eller dokument. Genom att stänga dessa dörrar kan dörrstopp bidra till att skydda dessa tillgångar från skador.
 • Ökning av evakueringstiden
  Genom att fördröja brandens spridning kan boende och personal i en byggnad få mer tid att reagera och evakuera byggnaden på ett säkert sätt.

Exempel på dörrstopp med brandsäkerhetsfunktion
Elektromagnetiska dörrhållare används ofta på branddörrar, och de håller dörrarna öppna under normala förhållanden. Vid aktivering av ett brandlarm eller strömavbrott frigörs magneten, vilket gör att dörren stängs automatiskt.

Användningsområden för dörrstopp med brandsäkerhetsfunktion
I både offentliga och privata byggnader är brandsäkerhet en prioriterad fråga, och därför blir valet av lämpliga dörrstopp med brandsäkerhetsfunktioner avgörande. Kontorsbyggnader med många avdelningar och rum behöver dörrstopp som kan förhindra brandspridning mellan olika zoner. På sjukhus, där många patienter inte kan evakuera sig själva snabbt, spelar dessa dörrstopp en mycket viktig roll. De kan förhindra spridningen av brand och rök till patientavdelningar. På skolor och universitet som är fyllda med många människor krävs också sådana skyddsåtgärder, för att ge elever och personal tillräckligt med tid för evakuering i händelse av brand. Hotell, som ofta har en labyrint av rum och korridorer, behöver dörrstopp med brandsäkerhetsfunktion för att förhindra en snabb spridning av brand och rök. När det kommer till lager och industribyggnader som lagrar brandfarliga material är dessa dörrstopp avgörande för att skydda både personal och varor från eldens härjningar.

Tänk på detta vid användning av dörrbroms eller stopp

Val av dörrtillslutare
Undersök vilka möjligheter som finns för uppfästning. Dörrtillslutare kan fästas horisontellt, vertikalt och både upptill och nedtill. Det viktiga är att dörrtillslutaren fästs på ett sätt som möjliggör långsiktig användning med lägsta möjliga slitage. Utöver detta finns även en aspekt som rör dörrens tyngd, vilket kan innebära att en mer rejäl dörrtillslutare som klarar av ett större tryck kan vara klokt val. Den estetiska aspekten är också viktig för många kunder. Vill du ha en dörrtillslutare som smälter in i dörrens utseende och inte syns lika mycket finns alternativ för detta.

Val av hydraulisk dörrbroms
När du väljer ut en ny hydraulisk dörrbroms ska du veta att det finns olika modeller med varierande styrka och funktion att välja mellan. Om dörrbromsen ska kunna hantera tunga dörrar som används dagligen kommer en mer rejäl och kraftfull dörrbroms att krävas. Den ska exempelvis klara av häftiga stötar från vagnar som kör emot dörren. Vid sådant bruk nöts en enklare dörrbroms ned över tid och förlorar sin funktion. Fundera också på om du önskar en dörrbroms med statiskt eller inställningsbart tempo. Andra populära funktioner som kan ingå för vissa modeller av hydrauliska dörrbromsar är möjligheten till uppställning av dörr vid öppet läge och vid vädring.