Nödutgångsskylt regler – Var ska de placeras och hur ska de se ut?

nödutgångsskylt regler

Nödutgångsskyltar är inte bara en enormt viktig del av byggnadssäkerhet, utan de krävs dessutom enligt lagar och regler i många verksamheter/utrymmen för att säkerställa säker evakuering vid nödsituationer. Dessa skyltar måste monteras i alla byggnader där människor vistas regelbundet, från kontor till offentliga platser, och det finns strikta regler som styr både deras placering och design. Denna artikel utforskar de regler som gäller för nödutgångsskylt, inklusive krav på utformning, placering, belysning och material, samt hur dessa regler varierar internationellt.

nödutgångsskyltar visar vägen för en säker evakuering exempelvis en brandtrappa
Nödutgångsskyltar visar vägen för en säker evakuering ut från byggnaden – Exempelvis till en brandtrappa om man är på högre våning.

Fördjupa dig i de regler som finns gällande evakuering vid brand, läs vår tillängnade artikel inom detta område: Riktlinjer för utrymning vid brand – Dörrstopp, dörrautomatik och brandklasser.

Vad är nödutgångsskyltar och varför behövs de?

Nödutgångsskyltar är visuella indikatorer som guidar människor till säkra utgångar under en nödsituation, såsom en brand eller en annan katastrof. Dessa skyltar använder tydliga symboler och färger för att signalera riktningen mot närmaste nödutgång, vilket är avgörande när snabb och ordnad evakuering behövs. Genom att minska risken för panik och förvirring, bidrar nödutgångsskyltar till att säkerställa att människor kan lämna byggnaden på ett säkert sätt utan att springa fram och tillbaka mot fel dörrar och korridorer. Skyltarna placeras strategiskt på väl synliga platser och är ofta belysta eller självlysande för att vara effektiva även vid strömavbrott. Därmed är de en kritisk komponent i byggnadens säkerhetsåtgärder, och deras korrekta placering och utformning är reglerad av både nationella och internationella standarder för att garantera maximalt skydd.

nödutgångsskyltar visar vägen till säkra utgångar i händelse av en nödsituation exempelvis brand
Nödutgångsskyltar visar vägen till en säker utgång från lokalen / byggnaden i händelse av en nödsituation, som exempelvis brand.

När och var måste man ha nödutgångsskyltar?

Enligt svensk lagstiftning och internationella säkerhetsstandarder måste nödutgångsskyltar finnas i alla byggnader där människor vistas regelbundet. Detta inkluderar en bred rad av byggnader såsom kontorsbyggnader, skolor, sjukhus, köpcentra, hotell och offentliga transportanläggningar som flygplatser och järnvägsstationer och mycket mera. Grundregeln är att alla utrymningsvägar och nödutgångar ska vara tydligt märkta för att säkerställa att de kan hittas och användas snabbt och effektivt vid en nödsituation. Detta gäller även för byggnader med komplexa strukturer, som stora arenor och fabriker, där det kan vara svårt att orientera sig. Skyltarna måste placeras på strategiska platser som korridorer, trapphus och nära utgångsdörrar för att maximera deras synlighet och effektivitet. Dessutom krävs det att skyltarna är synliga i alla ljusförhållanden, vilket alltjämnan innebär att de måste vara belysta eller självlysande för att fungera även om strömmen skulle gå.

Boverkets hemsida går det att läsa mer om detta samt föreskrifterna i sin helhet, missa inte deras värdefulla information som beskriver lagarna och reglerna i detalj.

Regler för nödutgångsskylt

Design och färg

Nödutgångsskyltar ska vara gröna med vit text och symboler, enligt internationella standarder som ISO 7010. Den gröna färgen signalerar säkerhet och uppmärksammar en säker utgång. Symbolerna på skyltarna inkluderar vanligtvis en människa på språng samt en pil som pekar mot utgången.

Placering och avstånd

Skyltar ska placeras så att de är synliga från alla delar av byggnaden. En tumregel är att avståndet mellan skyltarna inte ska överstiga 30 meter, men detta kan variera beroende på byggnadens layout och funktion. I långa korridorer eller större öppna ytor kan fler skyltar behövas för att säkerställa att de alltid är synliga.

Belysning

Nödutgångsskyltar måste vara belysta eller självlysande så att de är synliga även vid strömavbrott. Detta kan uppnås genom anslutning till reservkraft eller genom användning av fosforescerande material som avger ljus i mörker.

de regler som finns kring nödutgångsskylt beskriver att de måste vara belysta
De regler som finns kring en nödutgångsskylt beskriver att de måste vara belysta – Eller självlysande.

För extra säkerhet kring en belyst utrymningsväg, men även bekvämlighet överlag, ta en titt på IOT-LED för intelligent styrning av belysningen hos er verksamhet.

Materialkrav

Skyltarna måste vara tillverkade av hållbara material som tål brand och andra extrema förhållanden. Vanliga materialval inkluderar plast och metall, som båda har egenskaper som gör dem lämpliga för krävande miljöer. Dessa material måste dock uppfylla specifika brandklassningskrav för att säkerställa att de inte bidrar till brandens spridning och förblir läsbara under en nödsituation. Plast som används i nödutgångsskyltar är ofta flamskyddat och behandlat för att motstå höga temperaturer, medan metallskyltar tillverkas av rostfritt stål eller aluminium för att kombinera hållbarhet med korrosionsbeständighet. Dessutom måste skyltarna vara resistenta mot slitage och väderpåverkan för att bibehålla sin funktionalitet och synlighet över tid, särskilt i utomhusmiljöer eller i byggnader med hög trafik.

Det kan dessutom krävas skydd mot yttre påverkan såsom skadegörelse och dylikt, då brukar skyltarna täckas med nät / galler likt bilden nedanför.

nödutgångsskyltar måste vara tillverkade i gedigna material
Gedigna materialval är en självklarhet vid tillverkning av något så viktigt som nödutgångsskyltar – Ibland kan det även krävas skydd mot skadegörelse såsom bilden visar, dvs. gallernät som skyddar skyltmodulen.

Samlingsplats

Förutom nödutgångsskyltar krävs även skyltning av samlingsplatser utanför byggnaden. Dessa skyltar guidar de evakuerade till en förutbestämd och säker plats där de kan samlas och invänta ytterligare instruktioner från räddningstjänsten. Samlingsplatser är viktiga för att säkerställa att alla personer snabbt kan räknas och kontrolleras, vilket underlättar räddningsinsatser och minskar risken för att någon blir kvar i den farliga zonen. Skyltarna för samlingsplatser ska vara tydligt markerade och lättigenkännliga, ofta med symboler som visar en grupp människor eller texten ”Återsamlingsplats”. Dessa skyltar placeras på synliga platser, vanligtvis i närheten av huvudutgångar, en bit bort från byggnaden, och bör vara synliga både dag och natt för att säkerställa att de kan hittas under alla förhållanden.

nödutgångsskyltarna leder till samlingsplatser utanför byggnaden där alla personer samlas för uppräkning
Skyltar för återsamlingsplats är ett viktigt komplement till nödutgångsskyltar – Där samlas man utanför byggnaden för uppräkning och inväntar räddningstjänsten.

Internationella regler för ”EXIT sign” (nödutgångsskylt)

Reglerna för nödutgångsskyltar kan variera något mellan olika länder, men grundprinciperna är oftast likartade. Till exempel:

  • USA: Enligt Occupational Safety and Health Administration (OSHA) måste nödutgångsskyltar vara belysta och ha backup-belysning som kan fungera i minst 90 minuter vid strömavbrott.
  • EU: Europeiska unionen följer ISO-standarder och kräver att skyltar ska vara synliga under alla förhållanden och kunna leda till säkra utrymningsvägar.
  • Japan: Här används ofta både engelska och japanska tecken på skyltarna, och självlysande skyltar är vanliga på grund av risken för jordbävningar som kan orsaka strömavbrott.
regler för nödutgångsskylt i usa beskriver att skyltarna ska ha belysning och backup elförsörjning vid uppkomst av strömavbrott
I USA står det ofta ”EXIT” på nödutgångsskyltar, vilket helt sonika betyder ”UTGÅNG” på svenska.

Historik och utveckling

Nödutgångsskyltar har funnits i någon form ända sedan början av 1900-talet. Innan moderna skyltar användes, var det ofta enklare textskyltar eller pilar som visade vägen. Utvecklingen av standardiserade symboler och färger har skett gradvis för att förbättra tydligheten och minska missförstånd under nödsituationer, särskilt då det är fler människor som idag är på resande fot världen över.

Ursprung

De första nödutgångsskyltarna uppstod som ett svar på behovet av att snabbt och effektivt kunna evakuera byggnader vid bränder och andra nödsituationer. Tidiga exempel kan hittas i stora fabriker och offentliga byggnader i Europa och Nordamerika.

Modernisering

Under 1970- och 1980-talet började standardiseringsorganisationer som ISO utveckla internationella standarder för nödutgångsskyltar. Dessa standarder har hjälpt till att säkerställa en enhetlig design och användning världen över, vilket underlättar för människor att förstå och följa skyltarna oavsett var de befinner sig.

Slutsats – Regler för nödutgångsskylt

Nödutgångsskyltar är en livsviktig komponent i byggnaders säkerhetsinfrastruktur. Genom att följa reglerna för deras placering, design och belysning, kan vi säkerställa att människor snabbt och säkert kan evakuera byggnader vid nödsituationer. För företag och byggnadsansvariga är det viktigt att hålla sig uppdaterade om aktuella regler och standarder för att säkerställa att deras skyltar uppfyller alla krav och bidrar till en trygg miljö för alla användare.

För mer information om specifika krav och rekommendationer, hänvisas till aktuella standarder från organisationer som ISO och nationella myndigheter som Arbetsmiljöverket i Sverige.