nödutgångsskylt regler

Nödutgångsskylt regler – Var ska de placeras och hur ska de se ut?

Nödutgångsskyltar är inte bara en enormt viktig del av byggnadssäkerhet, utan de krävs dessutom enligt lagar och regler i många verksamheter/utrymmen för att säkerställa säker evakuering vid nödsituationer. Dessa skyltar måste monteras i alla byggnader där människor vistas regelbundet, från kontor till offentliga platser, och det finns strikta regler som styr både deras placering och […]
Läs mer
arbetsmiljö checklista

Checklista för arbetsmiljö – Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

En checklista för en god arbetsmiljö bör innehålla riskbedömning och hantering av potentiella faror, ergonomiska kontroller av arbetsstationer, bedömning av den psykosociala arbetsmiljön, tydligt markerade utrymningsvägar och brandsäkerhetsrutiner, hygien- och renlighetsstandarder, säker hantering och underhåll av utrustning och verktyg, samt utbildning och information om arbetsmiljö och säkerhet för alla medarbetare. Därför är en arbetsmiljö-checklista en […]
Läs mer