Glasdörr innerdörr – Snyggt och modernt med öppen känsla

glasdörr innerdörr

Att använda glasdörr till innerdörr kombinerar både estetik och funktionalitet på ett sätt som är svårt att uppnå med traditionella trädörrar. Glasdörrar erbjuder en modern och stilren design samtidigt som de släpper in naturligt ljus och skapar en känsla av öppenhet i hemmet eller på kontoret, men även butiker och affärer. De tillför ett sofistikerat element som lyfter helhetsintrycket av interiören på ett mäktigt sätt.

glasdörr innerdörr
Glasdörr i kombination med en glasvägg – Snyggt och trevligt med en känsla av större utrymme.

Trygghet och säkerhet – En glasdörr som innerdörr

En vanlig oro kring användningen av glasdörrar som innerdörrar är säkerheten, både när det gäller personsäkerhet och skydd mot inbrott. Moderna glasinnerdörrar tillverkas av härdat eller laminerat glas, vilket är betydligt starkare och mer hållbart än vanligt glas. Härdat glas går inte sönder i vassa skärvor utan granulerar till små, ofarliga bitar vid uppkomst av olycka, vilket minskar risken för skador. Laminerat glas består av två eller flera glasskivor med ett plastskikt mellan dem, vilket gör det ännu svårare att bryta igenom och bidrar till ökad inbrottssäkerhet.

Härdat glas till glasdörr som innerdörr

Härdat glas, även känt som säkerhetsglas, genomgår en speciell värmebehandlingsprocess som gör det upp till fem gånger starkare än vanligt, obearbetat glas. Processen innebär att glaset upphettas till cirka 620 grader Celsius och sedan snabbt kyls ner. Denna behandling resulterar i en spänning som gör glaset mycket starkare och mer motståndskraftigt mot mekaniska stötar och termisk stress.

En viktig säkerhetsfunktion hos härdat glas är dess brottmönster. Vid krossning splittras glaset i små, trubbiga bitar istället för vassa skärvor. Detta minskar risken för allvarliga skärskador och gör härdat glas till ett populärt val i miljöer där säkerhet är en prioritet, såsom bostäder med barn eller offentliga byggnader som skolor, sjukhus och mer därtill.

Laminerat glas till glasdörr som innerdörr

Laminerat glas, eller lamellglas i folkmun, består av två eller flera skivor glas sammanbundna med en eller flera plastfolier, vanligtvis polyvinylbutyral (PVB). Denna konstruktion ger laminerat glas en unik kombination av styrka och säkerhet. Vid en eventuell olycka håller plastskiktet glasskivorna på plats, vilket förhindrar att glaset splittras och minimerar risken för skador.

Lamellglas är också mycket svårare att bryta igenom än vanligt glas eller härdat glas. Det används ofta i säkerhetskritiska tillämpningar som bilrutor, särskilt framrutan, och skyddsglas. För innerdörrar innebär detta att en laminerad glasdörr inte bara erbjuder ökad personsäkerhet utan också fungerar som en avskräckande faktor mot inbrott.

Certifieringar och standarder

För att säkerställa högsta möjliga säkerhetsnivå följer moderna glasdörrar strikta internationella och nationella standarder. Certifieringar som CE-märkning (Conformité Européenne) garanterar att produkterna uppfyller EU’s säkerhets-, hälso- och miljöskyddskrav. Även nationella standarder, såsom de från Svenska institutet för standarder (SIS), säkerställer att glasdörrar tillverkas och testas enligt de högsta säkerhetsföreskrifterna.

Tips: Läs mer om SIS på deras hemsida: www.sis.se

Installation och användning

För att maximera säkerheten med glasinnerdörrar, så är korrekt installation avgörande. Professionella installatörer ser till att dörrarna är korrekt monterade och att alla komponenter, såsom gångjärn och beslag, är säkert fästa. Regelbundet underhåll och inspektion av glasdörrar och deras komponenter hjälper också till att bibehålla deras säkerhet över tid.

Söker ni beslag, dörrkarmar och övriga komponenter för att montera innerdörrar i glas? Besök då Göthes Beslag som erbjuder ett brett sortiment av dessa produkter i hög kvalitet.

Skydd mot inbrott

Förutom personsäkerhet erbjuder glasdörrar tillverkade av laminerat glas en betydande fördel när det gäller skydd mot inbrott. Det laminerade skiktet gör det mycket svårare för en inkräktare att snabbt bryta igenom dörren, vilket ger extra tid för larm att aktiveras och för säkerhetsåtgärder att vidtas. Detta gör laminerat glas till ett utmärkt val för bostäder och kommersiella byggnader där inbrottssäkerhet är en viktig faktor.

Säkerheten hos glasdörrar som innerdörrar har förbättrats avsevärt tack vare användningen av härdat och laminerat glas. Härdat glas erbjuder en högre grad av skydd genom sitt unika brottmönster, medan laminerat glas kombinerar styrka och hållbarhet med utmärkt skydd mot inbrott. Genom att välja glasdörrar som följer strikta säkerhetsstandarder och att man samtidigt säkerställer en korrekt installation och underhåll, så kan man njuta av både den estetiska och funktionella fördelen av glasdörrar utan att kompromissa med säkerheten.

Olika typer av glasmaterial

Det finns flera olika typer av glas och glasmaterial och som används för glasinnerdörrar:

  • Härdat glas: Kännetecknas av sin styrka och säkerhet, eftersom det är upp till fem gånger starkare än vanligt glas.
  • Lamellglas: Består av flera glasskivor sammanbundna med ett plastskikt, vilket ger ökad säkerhet och hållbarhet.
  • Etsat glas: Även kallat frostat glas. Används ofta för att ge en viss grad av avskildhet samtidigt som det släpper igenom ljus.
  • Räfflat glas: Ger en texturerad yta som kan användas för både estetiska och funktionella ändamål.
  • Isolerglas: Två eller flera glasskivor ihoplimmade med luft eller gas emellan. Glasskivorna kan bestå av både härdat glas eller lamellglas eller en kombination av bägge.

Transparens och estetik

Glasdörrar behöver inte vara helt transparenta. Beroende på behov och önskemål kan man välja mellan olika toningar, färger och ytskikt. Frostade eller etsade glasdörrar erbjuder en viss nivå av integritet utan att förlora ljusinsläpp, medan tonat eller färgat glas kan användas för att komplettera en viss inredningsstil eller för att skapa unika visuella effekter.

dörr med etsat glas
Glasdörr innerdörr med frostat glas, även kallat etsat glas.

Modern design och öppen planlösning

En av de största fördelarna med glasdörrar som innerdörrar är deras förmåga att skapa en känsla av rymd och öppenhet. De passar särskilt bra i moderna bostäder med öppen planlösning där det är önskvärt att binda samman olika rum visuellt utan att kompromissa med ljudisolering eller funktionalitet. Glasdörrar kan dessutom kombineras med olika typer av ramar, från minimalistiska metallramar till mer traditionella träramar, för att passa in i olika designkoncept.

glasdörr innerdörr
Konferensrum försett med glasdörr som innerdörr – luftig känsla och mer ljusinsläpp.

Hantering och underhåll av glasdörr som innerdörr

Det krävs viss försiktighet vid hantering och installation av glasinnerdörrar för att säkerställa att de inte skadas. Dock är underhåll relativt enkelt: regelbunden rengöring med glasrengöringsmedel och en mjuk trasa är oftast allt som behövs för att hålla glaset klart och fritt från fläckar. Det är också viktigt att kontrollera gångjärn och beslag regelbundet för att säkerställa att dörren fungerar smidigt och säkert.

Det kan även vara en bra idé att montera ett snyggt och praktiskt dörrstopp för att undvika alltför hårda stötar utifall dörren svänger upp i en hög hastighet. Läs vår artikel kring just detta: Hitta ditt nya snygga dörrstopp.

Storlek och design – Måttanpassade lösningar

Glasdörrar kan anpassas för att passa nästan alla öppningar, vilket gör dem till ett flexibelt val för både nya och renoverade byggnader. Måttanpassade glasdörrar kan tillverkas i en mängd olika storlekar och former för att möta specifika design- och funktionskrav. Detta inkluderar allt från standarddörrar till skjutdörrar och vikbara dörrsystem.

Miljöaspekter och återvinning – Innerdörr av typen glasdörr

När det gäller miljöpåverkan har glasdörrar både fördelar och nackdelar jämfört med traditionella innerdörrar. Tillverkningen av glas är energiintensiv, men glas är också ett material som kan återvinnas i hög utsträckning. Återvunnet glas kan smältas ner och användas för att tillverka nya glasprodukter med bibehållen hög kvalitet, om och om igen. Detta minskar behovet av nya råmaterial och energikonsumtion. Dessutom kan glasdörrar bidra till att förbättra energihanteringen i en byggnad genom att tillåta bättre ljusinsläpp och därmed minska behovet av elektrisk belysning under dagtid. Detsamma gäller värmeinsläpp via solljuset.

Energiförbrukning vid glasproduktion

Produktion av glas kräver betydande mängder energi, främst på grund av de höga temperaturerna som behövs för att smälta råmaterial som sand, soda och kalk. Denna energi kommer ofta från fossila bränslen, vilket bidrar till koldioxidutsläpp och klimatpåverkan. Dock har teknologiska framsteg inom glasindustrin lett till förbättrade processer som minskar energiförbrukningen och utsläppen. Exempel på detta inkluderar användningen av elektriska ugnar och optimerade smältprocesser.

Återvinningens betydelse

En av de stora miljöfördelarna med glas är dess återvinningsbarhet. Glas kan återvinnas utan att förlora sin kvalitet, vilket gör det till ett hållbart alternativ. Genom att återvinna glas minskar behovet av att utvinna nya råmaterial, vilket sparar naturresurser och energi. Återvunnet glas smälter vid lägre temperaturer än nytt glas, vilket ytterligare reducerar energiförbrukningen vid tillverkning av nya glasprodukter.

Ljusinsläpp och energibesparing

En annan betydande fördel med glasdörrar är deras förmåga att släppa in naturligt ljus. Detta kan avsevärt minska behovet av konstgjord belysning under dagtid, vilket i sin tur minskar energiförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen. Genom att optimera placeringen och användningen av glasdörrar i en byggnad kan man maximera ljusinsläppet och skapa en ljusare och mer energieffektiv inomhusmiljö.

glasdörr innerdörr
Glasvägg försedd med glasdörr – Rymlig känsla och bra med naturligt ljusinsläpp i denna köksvrå.

Termisk effektivitet

Moderna glasdörrar kan också bidra till bättre termisk effektivitet i byggnader. Genom att använda isolerande glas, såsom dubbel- eller trippelglas, dvs. isolerglas, med lågemissionsbeläggning, kan man förbättra byggnadens energiprestanda. Dessa typer av glas minskar värmeförlusten under vintermånaderna och håller värmen ute under sommaren, vilket leder till lägre uppvärmnings- och kylkostnader.

Miljöcertifieringar och standarder

Många tillverkare av glasdörrar strävar efter att uppnå miljöcertifieringar såsom Cradle to Cradle, LEED eller BREEAM. Dessa certifieringar säkerställer att produkterna uppfyller höga miljö- och hållbarhetsstandarder, från råmaterialutvinning till tillverkning och återvinning. Glasdörrar med sådana certifieringar gör att konsumenter kan bidra till en mer hållbar bygg- och inredningsindustri.

Sammanfattning – Är en glasdörr som innerdörr ett bra miljöval?

Glasdörrar som innerdörrar erbjuder flera miljömässiga fördelar, inklusive hög återvinningsbarhet, energibesparingar genom bättre ljusinsläpp och termisk effektivitet. Trots den energiintensiva tillverkningsprocessen kan glasdörrar, särskilt när de produceras och används på ett miljömedvetet sätt, vara ett hållbart alternativ till traditionella innerdörrar. Genom att välja glasdörrar bidrar man inte bara till en modern och estetiskt tilltalande inredning, utan också till en mer hållbar och energieffektiv framtid.

Slutsats om att använda glasdörr som innerdörr

Glasdörrar som innerdörrar är ett utmärkt val för dem som söker en kombination av estetik, funktionalitet och modern design. De erbjuder en mängd fördelar, inklusive förbättrat ljusinsläpp, en känsla av öppenhet och möjligheten till olika estetiska anpassningar. Med rätt hantering och underhåll är de också både säkra och hållbara. Miljömässigt kan de vara ett mycket hållbart alternativ tack vare möjligheten till återvinning. Väljer man glasdörrar som innerdörrar så kan man uppnå en både praktisk och elegant inredningslösning som står sig väl i alltifrån privata till kommersiella miljöer.