Vilket håll ska dörren öppnas

Vilket håll ska dörren öppnas? Regler för dörröppning och kontrollerad stängning

Vilken faktor avgör om en dörr ska öppnas inåt eller utåt? Faktorer som avgör vilket håll dörren ska öppnas inkluderar säkerhet, tillgänglighet, och lokala byggnormer. I offentliga byggnader föreskrivs ofta att dörrar ska öppnas utåt för att underlätta utrymning vid nödsituationer, en princip som är rotad i brandskyddsföreskrifter. Detta säkerställer att människor snabbt kan lämna […]
Läs mer