Dörrsensor

En dörrsensor är en enhet som används för att detektera öppning och stängning av en dörr. Den består vanligtvis av två delar: en del som är fäst vid dörrkarmen och en annan som är fäst vid dörren själv. När dörren öppnas eller stängs, bryts den magnetiska eller elektriska kontakten mellan de två delarna, vilket skickar en signal till ett larmsystem, en mobil enhet eller ett annat övervakningssystem. Dörrsensorer används ofta för säkerhetssyften, för att automatiskt tända ljus när en dörr öppnas, eller för att skicka varningar när en dörr lämnas öppen för länge. De kan integreras i både traditionella och smarta låssystem.