Slaglängd

Slaglängden för en dörrstängares cylinder avser den totala sträckan som dörrstängarens interna cylinder kan förflytta sig eller expandera under öppning och stängning av en dörr. Denna slaglängd är avgörande för att bestämma hur långt och med vilken kraft dörrstängaren kan kontrollera dörröppningen. En korrekt dimensionerad slaglängd för cylindern säkerställer att dörrstängaren effektivt kan stänga dörren från vilken position som helst, och med rätt hastighet och tryck. Detta är viktigt för säkerhet och bekvämlighet och för att uppfylla eventuella brandkrav.