Vädringsstopp

Vädringsstopp för dörrar är en funktion eller ett tillägg som möjliggör att en dörr kan hållas öppen med en liten öppning. Tillräckligt för att tillåta luftcirkulation eller vädring utan att dörren är helt öppen. Detta är särskilt användbart för att upprätthålla luftflödet i ett rum eller en byggnad, bidra till ett hälsosammare inomhusklimat och samtidigt bibehålla en viss nivå av säkerhet och privatliv. Vädringsstopp kan vara inbyggda i dörrens gångjärn, dörrstängare, eller vara separata anordningar som monteras på dörren eller dörrkarmen. Denna funktion är speciellt praktisk i bostäder och kontorsbyggnader, där kontrollerad ventilation kan vara nödvändig.