SS EN 1154

SS EN 1154 är en europeisk standard som specificerar krav, provningsmetoder och klassificering för dörrstängare, det vill säga mekaniska enheter på dörrar, som säkerställer att de stängs automatiskt efter öppning. Standarden täcker olika aspekter som prestanda, hållbarhet och säkerhetskrav. Den definierar också klassificeringssystemet för dörrstängare, baserat på deras användningsområde, storlek, stängningskraft, lämplighet för olika dörrtyper, och andra faktorer såsom brandsäkerhet och användning i nödutgångar. SS EN 1154 är avgörande för att garantera att dörrstängare är tillförlitliga, säkra och uppfyller vissa kvalitets- och prestandastandarder, vilket är särskilt viktigt i offentliga och kommersiella miljöer.